Машини, съоръжения, активи


Апостол Йорданов Ангелов
Специалност: висше-техническо образование, двигатели с вътрешно горене и автомобили. Лицензиран оценител на машини и съоръжения и транспортни средства. Вещо лице към СГС. Над 20-годишен професионален опит в областта на транспорта. Оценки на транспортни средста, машини и съоръжения в различни области. Организатор на търгове. Изготвя съдебно-оценителни и съдебно-технически експертизи. Сертификат за автоексперт-оценител, курс "Автотехническа ексепртиза – проблеми, методика, пазарна стойност", организиран от "Евроцентър Оценки и партньорство" ООД.
Адрес: София, ул. "Пиротска" 52, вх. А
Тел.: 02/ 83 14 211
GSM: 0899 71 43 50
Е-mail: Angelov_Apostol@abv.bg

Емил Радев Германов
Специалност: висше образование, автомобилен инженер. Висше училище по застраховане и финанси. Автоексперт по оценка на автомобили и щети от пътно-транспортни произшествия (диплома от 2001 г.). 20-годишен трудов стаж като технолог по ремонт на автомобили. Главен инженер в АРЗ, упрвител на Централна авторемонтна база – София и др.
Адрес: София 1517, ж.к. "Левски - В", бл. 7, вх. А, ап. 3
Тел. сл.: 02/ 973 61 27, 973 71 68
Тел. дом.: 02/ 964 43 13,
Факс: 02/ 973 62 69
GSM: 0887 801 150

Красимир Христов Димитров
Специалност: Магистър по държавно и общинско управление, експерт по икономика и финанси. Лицензиран оценител на недвижими имоти /лиценз от Агенция за приватизация/. Експерт – оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала на дружеството - сертификати от Евроцентър ЕСЕО Член на Национално сдружение “Евроцентър сертифицирани експерт-оценители” /ЕСЕО/. Финансово и икономическо консултиране, анализи /включително правни/ и представителство, изготвяне и управление на проекти и активи, финансов контрол, вътрешен одит
Адрес: Силистра 7500
GSM: 0899 865 098
E-mail: dimitrov_k@lex.bg

Петранка Николова Иванова
Специалност: "Електическо обзавеждане на промишлени предприятия", "Радотехника и телевизия". Експерт-оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на земеделски земи, автоексперт, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи. Вещо лице към Варненския Окръжен съд и експерт-оценител към Агенцията за държавни взимания. Член на национално сдружение "Евроцентър сертифицирани експерт-оценители" ЕСЕО.
Адрес: Варна 9000, ул. "Карамфил", бл. 13, вх. Б, ап. 46
GSM: 0887 541 109, 0896 640 010
E-mail: suzy_4@abv.bg

Иван Николов Иванчев
Специалност: инженер, "Двигатели с вътрешно горене". Експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради-паметници на културата, автоексперт – оценител, сертификати от Евроцентър "Оценки и партньорство".
Адрес: Ботевград 2140, ул. "Трети март" 81, ап.17
GSM: 0889 48 62 69
E-mail: inivanchev@yahoo.com

Апостол Иванов Ковачев
Специалност: електроинженер, електрически машини и апарати. Лицензиран оценител на машини и съоръжения. Съдебен експерт.
Адрес: Гоце Делчев 2900, бул. "Гоце Делчев" 29, вх. Д
Тел.: 0751/ 25 536
E-mail: apostol52@abv.bg

Ваньо Маринов Личев
Специалност: машинен инженер, "Двигатели с вътрешно горене". Експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, автоексперт-оценител, сертификати от Евроцентър "Оценки и партньорство". Вещо лице-съдебен експерт. Автотехнически експертизи, пожаротехнически експертизи.
Адрес: Перник 2300, ул. "Лиляна Димитрова" 12
GSM: 0898 707 391
E-mail: vl2005@abv.bg

Никола Димитров Мандев
Специалност: агроном, говедарство, разстителна защита. Експерт-оценител на недвижими имоти, и машини и съоръжения, сертификати от Евроцентър "Оценки и партньорство" ООД. Оценител на земеделски земи.
Адрес: с. Христомилево, обл. Пловдив, общ. Садово
Тел.: 03103/ 428
GSM: 0886 54 92 00

Илко Георгиев Милушев
Специалност: висше образование, двигатели с вътрешно горене, машини и съоръжения в областта на транспорта. Лицензиран оценител на машини и съоръжения. Организация и управление на предприятия. Вещо лице от списъка на СГС – автотехнически експертизи. Оценки и организация на търгове. Опит в ремонта и експлоатацията на автомобилния транспорт. Висши държавни длъжности. Автотехнически експертизи за ПТП.
Адрес: София 1606, ул. "Дукатска планина" 12
Тел.: 02/ 953 19 00, 953 21 00

Стефко Николаев Мирчев
Специалност: инженер, ДВГ. Специализации по организация и безопасност на движението, маркетинг, финансов мениджмънт и комуникации. Водач на МПС – категории А, В, С, М, Т. Автомонтьор VІ разряд. Оператор на PC 2 с АСАD 2000. Ползва пет чужди езика. Съдебен експерт.
Адрес: Пазарджик 4400, ул. "Илион Стамболиев" 47
Тел.: 034/ 5 62 09
GSM: 0889 57 21 56
Е-mail: stenimir@mail.bg; stenimiry@yahoo.com; stenimir@hotmail.com; stenimir@gmail.com

Митко Русев Митев
Специалност: инженер, "Двигатели с вътрешно горене", ВМЕИ - Варна. Теория на управлението и икономика на промишленото производство" – УНСС, София. Следдипломна квалификация "Управление и маркетинг", ВИНС-Варна. Специален курс НЕКЦ София. Лицензиран оценител на машини и съоръжения от 1993 г. Сертификат по ИСО 9001/2000. Експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, сертификат от Евроцентър "Оценки и партньорство".
Адрес: Карнобат 8400, ул. "Хаджи Димитър" 10, ет. 6, ап. 24
Тел.: 0559/ 22 455 (Карнобат), 056/ 860 198 (Бургас).
GSM: 0888134 344

Емилия Цветанова Младенова
Специалност: експерт-оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, експет-оценител на инвестиционни проекти, експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала на дружеството. Сертификати за експерт-оцентел от Евроцентър "Сертифицирани експерт-оценители" и "Оценки и партньорство" ООД. Вещо лице към Варненския Окръжен и Апелативен съд. Оценител към Община Варна.
Адрес: Варна 9000, ул. "Съборна" 42
Тел.: 0888 61 08 55
Е-mail: e-mladenova@yahoo.com

Снежанка Ненкова Ненкова
Специалност: висше икономическо образование. Експерт-оценител на недвижими имоти. Експерт-оценител на машини и съоръжения, активи. Съдебен експерт. Член на национално сдружение "Евроцентър сертифицирани експерт-оценители" ЕСЕО.
Адрес: Хасково 6300, ул. "Единство" 17, ет. 1, ап. 1
Тел.: 038/ 66 26 17
GSM: 0888 128 426
E-mail: sneja@aidabg.net

Обрешко Нешев Нечев
Специалност: Икономист-счетоводител, магистър по финанси, сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи към Великотърновския апелативен съд. Сертифициран вътрешен одитор по ISO 9001:2000. Професионален опит: счетоводство, финансов контрол, вътрешен одит. Експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях. Експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – сертификати от Евроцентър ЕСЕО и "Оценки и партньорство" ООД. Член на ЕСЕО.
Адрес: Велико Търново 5000, ул."Филип Симидов" 9, вх. А
Тел.: 062/ 625658
GSM: 0884 362 101; 0887 710 977
E-mail: nechevodit@abv.bg

Димитър Пенчев Писков
Специалност: лицензиран оценител на машини и съоръжения. Вещо лице към СГС. Експерт към Агенцията за държавни вземания.
Адрес: София, ж. к. "Дружба", бл. 29, ет. 5, ап. 10
GSM: 0888 20 33 86

Петър Тихомиров Смоков
Специалност: машинен инженер. Лицензиран оценител на машини и съоръжения и цели приедприятия. Автоексперт-оценител, експерт-оценител на недвижими имоти, земеделски земи, подобренията и трайните насаждения - сертификати от Евроцентър "Оценки и партньорство".
Адрес: Добрич 9300, ул. "Страцин" 8, вх. А
Тел.: 058/ 3 61 67
GSM: 0897 337 748
E-mail: psmokov@abv.bg

Вера Димитрова Станкова
Специалност: висше образование, степен магистър, специалност "Счетоводство и контрол". Осем годишен трудов стаж в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол. Към настоящия момент – одитор в публичния сектор. Компютърна грамотност. Одитор в Община Велико Търново. Експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи. Сертификати от Евроцентър "Оценки и партньорство". Член на ЕСЕО.
Адрес: Велико Търново 5000, ул. "Трети март" 25 Г
GSM: 0887 657 679,
Тел.: 062 619 214,
e-mail: vera_stankova@abv.bg

инж. Радостин Русев Стефанов
Специалност: машинен инженер, “Технология на машиностроенето” и “Металорежещи машини”. Експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификати от Евроцентър “Сертифицирани експерт-оценители” /ЕСЕО/ и “Оценки и партньорство”. Член на ЕСЕО.
Адрес: Бургас 8000, ул. “Любен Каравелов” 12, вх. Д
Тел.: 056/ 810101
GSM: 0888 506 977
E-mail: globusrb@abv.bg

Марийка Атанасова Стоева
Специалност: висше техническо образование, промишлена топлотехника. Специализация в Москва – Институт за повишаване квалификацията на информационните специалисти. Лицензиран оценител на машини и съоръжения, експерт-оценител по Закона за обезщетяването на собственици, вещо лице към ТО на БОС, оценител към Агенцията за държавни вземания. Сертификат от Carl Duisberg Gesellschaft E.V. за оценка на цели предприятия и от Euro-Economy Institut за оценка на машини и съоръжения.
Адрес: Бургас 8008, ж.к. "Изгрев", бл. 19, вх. 5, ап. 22
Тел.: 056/ 622 944
GSM: 0899 847 707
E-mail: ocenki_stoeva@abv.bg

Николой Стоянов Стоянов
Специалност: висше образование, степен "магистър", специалност "Счетоводство и контрол", ИУ – Варна. 13-годишен стаж като финансово данъчен експерт в ТД на НАП-Сливен и ТД на НАП – Стара Загора. Четири годишен стаж като счетоводител на свободна практика. Експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи. Експерт-оценител на машини и съоръжения, активи. Сертификати от Евроцентър "Оценки и партньорство", София. Член на ЕСЕО.
Адрес: Стара Загора 6000, ул. "Екзарх Антим I" № 49, вх. 0, ет. 1 , ап.1
GSM: 0888 282 647, 0896 818 152
E-mail: n.nss@abv.bg, ocenitel66@abv.bg

Румяна Миткова Стоянова
Специалност: машинен инженер, икономист, международник. Лицензиран оценител на машини, съоръжения и цели предприятия. Охрана на труда.
Адрес: Перник 2300, ул. "Никола Козлев" 8
Тел. моб.: 048 77 03 04, 0899 65 57 95
E-mail: mitkova23@abv.bg

инж. Зорница Георгиева Събева
Специалност: образователно-квалификационна степен: Бакалавър към ТУ-София, специалност “Транспортна техника и технологии с професионална квалификация: “Машинен инженер”. Образователно-квалификационна степен: Магистър към ТУ-София, специалност: “Индустриален мениджмънт”. Сертифицирана от Евроцентър ЕСЕО и "Оценки и партниорство" за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи; за автоексперт-оценител; за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Адрес: София
Тел. моб.: 0887 255 347
E-mail: zornitsasabeva@abv.bg

Маг. инж. Елизабет Адолф Шиндлер
Специалност: висше-техническо образование, специалност: „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”; „Индустриален мениджмънт”. TÜV CERT Водещ одитор – Системи за управление на качеството. Сертификат за автоексперт № 11 от 18.03.2009г., курс "Автотехническа ексепртиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Методология за експертиза на ПТП",издаден от "Евроцентър Оценки и партньорство" ООД и ЕСЕО. Сертификат за Автомобилен Експерт – Bulgaria/068–2003–TA/BBFF – TÜV Rheinland Berlin Brandenburg. Сертификат за експерт – оценител на машини и съоръжения, активи № 23 от 09.02.2008г., курс „Оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество. Методология, Проблеми и аспекти”, издаден от „Евроцентър Оценки и партньорство” ООД. Сертификат № 37972 от 31.10.2006г. – Експерт по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлени продукти – TÜsV Rheinland Group, Köln. Сертификат № TRB–05–OHS–1–025 от 15.12.2005г. – Експерт по здравословни и безопасни условия на труд – ТЮФ Рейнланд България ЕООД.
Адрес: София 1504, ул. "Оборище" 32
Тел.: 02/ 944 64 73
GSM: 0899 674 586
E-mail: Elisabeth.schindler@gmail.com

Росица Владимирова Шонева
Специалност: електроинженер, електроснабдяване и електрообзавеждане. Автоексперт-оценител. Съдебен експерт-оценител на материални активи и оборотни средства. Съдебен експерт № 444 от справочника на Министерството на правосъдието, от 2003 г. и № 443 от регистъра на Софийски районен съд.
Адрес: София, ж.к. "Фондови жилища", бл. 47, вх. Б, ет. 4
Тел.: 02/ 31 48 41
GSM: 0899 90 85 76
E-mail: shoneva@abv.bg